ČSOP Rak

17. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rakovníku vznikla v roce 1986. Základní náplní práce je po celou dobu její existence především činnost na úseku ekologické výchovy jak v případě dospělých, tak i dětí a mládeže. Z této činnosti pak vyplývá snaha o zajištění „Trvale udržitelného rozvoje“ společnosti.

V současné době má naše Základní organizace 82 Registrovaných členů a cca 51 stálých příznivců, kteří nejsou přímo členy svazu, ale podílejí se na organizačním zajištění řady našich akcí.