2018

Jednalo se o čtrnáctidenní sondu do života obyvatel galské vesnice, kteří byli nuceni snášet útrapy života v zemi okupované římskou supervelmocí.

Ve sledovaném období děti ochotně pomohly s dostavbou paláce v Egyptě, který zadala Kleopatra Césarovi v šibeničním termínu,nutno dodat, že to byla opravdu jedovatá ženská.

Ztráta zlatého kosíře a problémy s lehce senilním druidem Panoramixem donutily naše malé hrdiny k vytvoření vlastního magického lektvaru, který na sklonku prvního týdne ohodnotila odborná porota složená z rodičů na návštěvách. 112 úkolů pro Asterixe se zdálo být trapně jednoduchými ve srovnání s vedry, která nás provázela den co den. Proto se malí Galové na největší výpravu vydali rozděleně. Ti menší putovali po okolních rybnících a větší vyráželi již za rozbřesku na Rabštejn k osvěžující Střele. 

Jako pomyslná červená nit se vinul naším příběhem souboj čtyř rodových linií o pozici starosty v galské vesnici. Tím se stala Galská válečnice Klára, kterou její rod „Temný pomeranč“ takřka slepě následoval.