2008

Starověké Řecko

Louka u Velečínského rybníka se letos změnila ve svět starověkého Řecka se vším všudy. Jako mávnutím kouzelného proutku se z obyčejných umýváren staly lázně, z placu uprostřed tábora fórum, z obyčejné šťávy lahodný nektar, z vedoucích olympští bohové… A co se to dělo? Kdo zná tajemné staré řecké báje a pověsti jistě tuší. Vzpomínáte, jak Prométheus ukradl bohům oheň pro lidi, a jak se bohové proto na něj rozhněvali a na lidi koneckonců také? Tak to se stalo i nám, takže jsme si bohy potřebovali zase usmířit. A to tak, že jsme měli za úkol vystavět jim překrásný chrám. Každý den nám zadal úkol jeden z Olympanů, a za jeho zdárné splnění nám dal kus stavebního materiálu na chrám.

První den patřil Afroditě, bohyni lásky a krásy, pomáhali jsme princezně Psýché uzdravit jejího milého Eróta. Druhý den nás zaúkoloval posel bohů Hermés, a vyslal nás až do daleké Tróji, se vzkazem pro Parida. Ten měl rozhodnout spor tří bohyň – Héry, Afrodity a Athény – která z nich je nejkrásnější. No a jen, co jsme se vrátili s odpovědí, začala Trojská válka, protože Paris se rozhodl pro Afroditu, a ta mu pomohla unést Helenu, nejkrásnější ženu světa. Ve válečné vřavě řinčel nejpronikavěji meč boha zuřivé války – Área. Po skončení se všichni bojovníci snažili zas navrátit z Tróje domů, hrdinovi Odysseovi v jeho nesnázích pomáhala bohyně moudrosti a moudré války Athéna. Další den nás léčil bůh zdraví Asklépios. Sedmý den, se k nám přes rozbouřené moře dostali dlouho očekávaní návštěvníci, a přivezli nám různé dobrůtky. A pak bylo ještě třeba udobřit si vládce moří Poseidona. Následující den nás provázela bohyně lovu a hvězd Artemis. A hned další den jsme na počest boha umění a hudby Apollóna uspořádali divadelní festival. Bohyně přírody Persefona nás seznámila s Orfeem a Euridikou, a její manžel, bůh říše mrtvých Hádes, nás s Orfeem pustil do podsvětí. Vyvázli jsme živí a zdraví. A poslední den jsme se pod vedením bohyně vítězství Niké zúčastnili pravých olympijských her.

Nakonec se mocní bohové olympští slitovali a odpustili nám, byli s naším chrámem tak spokojení, že nás dokonce pozvali na skvělou hostinu k nim na Olymp. To vám byla krása, ten bájný svět starých Řeků.